Choroba zwyrodnieniowa stawów stopy – przyczyny

Choroba zwyrodnieniowa stawów może dotyczyć jednego, bądź kilku stawów całego organizmu. Gdy zmiany zwyrodnieniowe dotyczą stóp, ich przyczyną często są wcześniejsze urazy. Zobacz, jak dochodzi do rozwoju zmian zwyrodnieniowych i kto jest najbardziej narażony na tę chorobę!

 

Czym jest choroba zwyrodnieniowa stawów stopy?  

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest ogólnym określeniem dla zmian zwyrodnieniowych, które mogą rozwijać się w obrębie stawów i okolicznych tkanek z różnych przyczyn. W przebiegu schorzenia w pierwszej kolejności dochodzi do degeneracji (niszczenia) chrząstki stawowej. W raz z postępem zmian zwyrodnieniowych uszkodzeniu ulegają także torebka stawowa, warstwa podchrzęstna kości, a także więzadła.

Zwyrodnienia w obrębie stopy najczęściej dotyczą stawu śródstopno-palcowego oraz stawu skokowego. Nieco rzadziej dochodzi do rozwoju zmian zwyrodnieniowych w obrębie innych stawów stopy, choć zdarza się również, że zmiany dotyczą kilku stawów jednocześnie.

 

Zmiany zwyrodnieniowe na stopach – przyczyny    

Postępujące zmiany zwyrodnieniowe uznawane były za przypadłość osób starszych. Obecnie jednak obserwuje się tendencje do zachorowań także u osób młodych, głównie kobiet. Za rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów mogą odpowiadać współistniejące choroby, takie jak np. reumatoidalne zapalenie stawów lub cukrzyca.

Jednak w przypadku zmian zwyrodnieniowych dotyczących stawów stopy przyczyną są najczęściej przebyte urazy. Na występowanie zmian zwyrodnieniowych duży wpływ ma również długotrwałe przeciążenie, które może prowadzić do rozwoju stanu zapalnego i postępującego rozwoju zwyrodnienia.

Na nadmierne obciążenie stawów szczególnie narażone są osoby z nadwagą, a także z wadami w budowie stopy. Dotyczy to przede wszystkim schorzeń takich jak paluch sztywny, czy niestabilność stawu.