Płaskostopie podłużne – skuteczne leczenie operacyjne

Płaskostopie podłużne to przypadłość, powszechnie nazywana dawniej „platfusem”. To jedno z najpopularniejszych schorzeń dotykających stopy. Może ono prowadzić do licznych trudności z chodzeniem, bólów w okolicach kolan i łydek, a nawet problemów z kręgosłupem. Na czym polega zatem jego leczenie operacyjne?

Płaskostopie podłużne polega na obniżeniu lub maksymalnym wypłaszczeniu sklepienia podłużnego przyśrodkowego stopy. Po czym je rozpoznać? Po tym, że od przyśrodkowej strony widać, że cała stopa styka się z podłożem. W najtrudniejszych przypadkach schorzenie to wymaga interwencji chirurga.

Płaskostopie podłużne – leczenie operacyjne

Kiedy płaskostopie podłużne doprowadza do powikłań neurologicznych, problemów z krążeniem, oddziałuje na wygląd sylwetki, a do tego wpływa na pracę układu kostno-mięśniowego kolan, bioder i kręgosłupa, potrzebna jest operacja. Ważne jest również to, że u osób dorosłych płaskostopia można się pozbyć, jedynie stosując leczenie operacyjne. Jego celem jest trwała korekcja wady stopy, wyeliminowanie dolegliwości bólowych oraz odciążenie tych elementów stopy, które narażone są na przeciążenia.

Należy zaznaczyć, że różne rodzaje płaskostopia wymagają zastosowania odmiennych metod. Ma to związek z wiekiem pacjenta oraz poziomem zaawansowania deformacji. Co więcej, lekarze pod uwagę biorą także objawy kliniczne oraz inne deformacje, które towarzyszą płaskostopiu podłużnemu – często jest to np. paluch koślawy.

Operacja płaskostopia podłużnego u osób dorosłych

W przypadku płaskostopia podłużnego u osób dorosłych stosuje się najczęściej osteotomię kości piętowej z wydłużeniem kolumny bocznej – zabieg ten określany jest również mianem „osteotomii ślizgowej pięty”. Lekarz przecina kość piętową, a następnie przesuwa jej tylny fragment w kierunku przyśrodkowym. W ten sposób można uzyskać lepsze jej umiejscowienie przyczepu ścięgna Achillesa na kości piętowej względem stawu skokowego.

Ponadto, im starszy jest dany pacjent i im bardziej zaawansowana jest wada stopy, tym trudniejsze zabiegi trzeba stosować. Obok osteotomii wykonuje się np. przeszczepy ścięgien. W najtrudniejszych przypadkach, gdy występują zmiany zwyrodnieniowe stawów, wymagane są usztywnienia w obrębie tyłostopia.

Operacja płaskostopia podłużnego u dzieci

Na końcu warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o nastolatków, lekarze najczęściej decydują się na korekcję miniinwazyjną, z wykorzystaniem implantów podskokowych – kiedy nie towarzyszą płaskostopiu żadne inne deformacje, może to w zupełności wystarczyć. Jednak u dzieci z bardzo poważną deformacją oraz wyraźnymi dolegliwościami, potrzebna jest operacja. W takich sytuacjach często wykorzystuje się wydłużenie kolumny bocznej stopy oraz implant podskokowy.