Rekonstrukcja ACL /więzadła krzyżowego przedniego – metody leczenia

Rekonstrukcja ACL/ więzadła krzyżowego przedniego – metody leczenia

Urazy stawu kolanowego są częstym problemem ortopedycznym, który dotyczy nie tylko osób prowadzących siedzący tryb życia, ale także tych, które uprawiają regularną aktywność fizyczną. Nieleczony uraz może doprowadzić do zmian zwyrodnieniowych, przykurczu mięśni, destrukcji tkanki kostnej i bolesności. Czas działa na niekorzyść Pacjenta, dlatego decyzja o podjęciu leczenia powinna zostać podjęta od razu.

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego – przebieg leczenia

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest przeprowadzana za pomocą technik artroskopowych. Specjalista wykonuje małe nacięcia, przez które wprowadza narzędzia chirurgiczne i mikrokamerę. Dzięki temu, możliwa jest ocena rozległości zmian, ale też precyzyjnie poprowadzenie leczenia.

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego – jakie znieczulenie okołooperacyjne jest najlepsze?

Znieczulenie podpajęczynówkowe jest najczęściej stosowane podczas tego typu operacji. Dzięki temu, zabieg jest całkowicie bezbolesny, a Pacjent nie jest narażony na potencjalne ryzyko, związane ze znieczuleniem ogólnym. Chory podczas zabiegu odczuwa jedynie niewielki dyskomfort. Jedynie u niektórych Pacjentów wskazane jest zastosowanie znieczulenia ogólnego.

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego – która metoda jest najlepsza?

Można wyróżnić około kilkaset metod rekonstrukcji. Wszystkie z nich opierają się na zszyciu uszkodzonego więzadła lub na przeszczepie fragmentu więzadła w miejsce tego uszkodzonego. Wiele z nich można ze sobą łączyć, by osiągnąć jak najlepszy efekt pooperacyjny. Najczęstszą stosowaną metodą jest rekonstrukcja biologiczna, która polega na przeszczepieniu fragmentu innego więzadła w miejsce uszkodzonego krzyżowego przedniego.

Specjalista wybiera najbardziej skuteczną metodę, mając na uwadze wyniki badania klinicznego oraz badań dodatkowych, wiek i stopień aktywności Pacjenta oraz indywidualne predyspozycje Chorego.

Rekonstrukcja ACL – metody leczenia:

  • przeszycie więzadła

Dzięki tej technice, Pacjent ma szansę zachować swoje własne więzadło. Istotą metody jest założeniu szwów na uszkodzonym więzadle i połączeniu kikuta więzadła z miejscem jego przyczepu. Konieczne jest również wzmocnienie więzadła za pomocą specjalistycznych materiałów. Metoda pozwala na rekonstrukcję więzadła bez konieczności dokonania przeszczepu.

  • rekonstrukcja biologiczna

Operację przeprowadza się przy użyciu przeszczepów własnych lub obcych, po wcześniejszym usunięciu kikutów uszkodzonego więzadła. W przypadku autoprzeszczepu, najczęściej pobiera się przeszczep ze ścięgien hamstringów, czyli ścięgien mięśni kulszowo-goleniowych, głównie mięśnia półścięgnistego i smukłego. Często pobiera się też przeszczep z więzadła rzepki. Przeszczepy obce, czyli allografty, pochodzą z banku tkanek. Przeszczep ulega z czasem ligamentyzacji, czyli przebudowuje się i pełni funkcję uszkodzonego wcześniej więzadła.

  • rekonstrukcja za pomocą materiałów niebiologicznych (sztucznych)

Wykonywane są bardzo rzadko.