Artroskopia kolana – kiedy wykonać?

Artroskopia kolana jest nowoczesną i małoinwazyjną metodą diagnostyczno-terapeutyczną, dzięki której można ocenić charakter zmian, jakie zachodzą w stawie kolanowym. Do przeprowadzenia badania niezbędny jest artroskop, czyli urządzenie wyposażone w rurkę, w której zamontowany jest układ optyczny przenoszący obraz z wnętrza stawu na specjalny monitor. Wskazaniem do wykonania artroskopii są różne urazy, zwyrodnienia oraz nieprawidłowości widoczne w obrębie stawu kolanowego.

Na czym polega artroskopia kolana?

Artroskopię kolana wykonuje się wyłącznie w warunkach szpitalnych – w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Podczas badania pacjent powinien mieć zgiętą w kolanie nogę, a powyżej badanego miejsca – założoną opaskę, która minimalizuje krwawienie poprzez ograniczenie dopływu krwi. Na początku nacina się lekko skórę w obrębie badanego stawu i wprowadza artroskop, a następnie wpuszcza się do stawu płyn, który pozwala na łatwiejsze obejrzenie struktur wewnątrzstawowych, takich jak: chrząstka stawowa, błoń maziowa, więzadło, łąkotka oraz mięśnie. Powyższe czynności składają się na artroskopię diagnostyczną. W przypadku artroskopii operacyjnej, zwanej również terapeutyczną, wykonuje się przy okazji drobny zabieg, nietrwający dłużej niż pół godziny.

Jakie są wskazania do wykonania artroskopii kolana?

Przeprowadzenie artroskopii kolana wymaga jednak pojawienia się pewnych symptomów. Jest to m.in. uszkodzenie łąkotki, której fragment zaczyna się przemieszczać, powodując silne bóle, a nawet blokowanie się stawu kolanowego. Uszkodzeniu mogą ulec także: więzadło krzyżowe przednie oraz chrząstka stawowa, które objawiają się dolegliwościami bólowymi, a także uczuciem trzeszczenia w stawie. Artroskopię należy wykonać również w przypadku zespołu bocznego przyparcia rzepki, prowadzącego do niszczenia chrząstki stawowej rzepki i chrząstki stawowej kości udowej, która do niej przylega. Wskazaniami do wykonania badania są też zmiany zwyrodnieniowe i nowotworowe w obrębie stawu, reumatoidalne zapalenie stawów, złamanie śródstawowe oraz ciała obce w obrębie stawu.

Nie należy ignorować żadnych zmian w obrębie kolana, ponieważ mogą one prowadzić do trwałego kalectwa lub chorób nowotworowych. W takich przypadkach najlepiej od razu zgłosić się do ortopedy, który po przeprowadzeniu artroskopii kolana będzie mógł postawić odpowiednią diagnozę – zwraca uwagę specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z Centrum Medycznego Medicum.