Leczenie chorób stawów – czym jest synowektomia?

Synowektomia to zabieg chirurgiczny, który ma na celu leczenie dolegliwości związanych ze zmianami chorobowymi błony maziowej stawu. Zabieg bywa wykonywany przy zmianach zwyrodnieniowych, głównie w obrębie stawów nadgarstka i kolanowych. Zobacz, w jakich przypadkach zaleca się wykonanie synowektomii oraz na czym polega ten zabieg!

 

Czym jest synowetomia?

Synowektomia to zabieg przeprowadzany w przypadku zmian w obrębie błony maziowej stawów. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, splotowym lub miejscowym, co zależy od obranego sposobu. Synowetomia może być wykonana za pomocą trzech metod:

  • synowektomia chirurgiczna – tradycyjny zabieg wykonany metodą otwartą polegającą na chirurgicznym usunięciu błony maziowej zmienionej chorobowo;
  • synowektomia chemiczna – polega na podaniu wprost do stawu związków chemicznych, które niszczą błonę maziową;
  • synowektomia radioizotopowa przy pomocy promieniowania jonizującego – polega na podaniu do stawu izotopu, który wykazuje działanie destrukcyjne na błonę maziową.

 

Kiedy wykonuje się synowektomię – wskazania

Zniszczenie błony maziowej może być następstwem wielu chorób, do których najczęściej należą:

  • reumatoidalne zapalenie stawów,
  • idiopatyczne młodzieńcze zapalenie stawów,
  • krwawienie do stawów u osób chorujących na hemofilię,
  • chrząstniakowatość maziówki,
  • barwnikowo kosmkowo-guzkowe zapalenie błony śluzowej stawów.

Przy większości wymienionych schorzeń w pierwszej kolejności stosuje się inne metody leczenia. Synowektomia ze względu na inwazyjność wykonywana przy zaawansowanych zmianach w błonie maziowej. Wyjątkiem jest barwnikowe kosmokowo-guzkowe zapalenie błony śluzowej stawów, gdzie synowektomia stanowi zwykle leczenie pierwszego wyboru.

Warto zaznaczyć, że zabieg ten nie jest metodą stosowaną do leczenia wymienionych chorób. Synowektomia stanowi element leczenia objawowego i ma na celu przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie stawu oraz spowolnienie rozwoju dalszych zmian.